MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

Zarząd Województwa Śląskiego zaprosił nasze przedszkole do udziału w kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.