ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zapraszamy wszystkie dzieci już 1 września do naszego przedszkola.

W związku z nadal panującą sytuacją epidemiczną w kraju organizacja roku szkolnego w przedszkolu będzie wyglądała następująco:

 1. Rodzice dzieci 4,5 i 6 letnich nie wchodzą na teren przedszkola a jedynie do przedsionka przedszkola z zachowaniem szczególnej ostrożności:
  -zasłaniając nos i usta maseczką bądź przyłbicą,
  -zachowując dystans społeczny min 2 m.
 2. Dzieci będą odprowadzane do szatni a następnie do sal przez pracowników przedszkola.
 3. Tylko jeden z Rodziców (prawnych opiekunów) dziecka 3 letniego będzie mógł wejść na teren przedszkola po uprzednim zmierzeniu temperatury ciała z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 4. Osoby wchodzące do przedszkola zobowiązane są do zdezynfekowania rąk bądź posiadania rękawiczek jednorazowych, zasłaniania nosa i ust maseczką bądź przyłbicą oraz zachowania dystansu społecznego min 2 m. w części wspólnej przedszkola w szatni i na korytarzu w odniesieniu do nauczycieli, pracowników przedszkola i innych rodziców.
 5. Rodzice dzieci 3 letnich zobowiązani są do ograniczenia czasu pobytu na terenie przedszkola do minimum. Bardzo prosimy o sprawne przebranie dziecka w szatni.
 6. Dzieci 3 letnie z szatni do sali będą odprowadzane przez pracownika przedszkola.
 7. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Prosimy Rodziców aby dzieci przyprowadzane były zgodnie z zadeklarowaną godziną nie później jednak niż do godziny 8:00. Ze względów organizacyjnych o godzinie 8:00 drzwi przedszkola będą zamykane na klucz.
 9. Prosimy aby przed wejściem do przedszkola zachować dystans min. 2 m. w odniesieniu do innych rodziców i ich dzieci.
 10. Ze względów sanitarnych przypominamy, że nie wolno wnosić na teren przedszkola żadnych przytulanek, zabawek itp.
 11. Prosimy również o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 obowiązujących na terenie Przedszkola nr13.