Próbna ewakuacja w przedszkolu

W trosce o poprawę bezpieczeństwa 30 września 2021 roku w naszym przedszkolu przeprowadzona została próbna ewakuacja dzieci  i pracowników na wypadek pożaru lub miejscowego zagrożenia. Uczestnicy wydarzenia na sygnał opuścili budynek wyznaczonym wyjściem ewakuacyjnym. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Celem akcji było wdrażanie dzieci do nabywania umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia i zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa.