,,Wirusoochrona”- akcja informacyjno-edukacyjna

Wirusoochrona

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 15 września rozpoczął na terenie województwa śląskiego realizację kolejnej edycji Wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”.

Akcja miała na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych. W naszym przedszkolu, podczas tych zajęć, dzieci przypomniały sobie podstawowe zasad higieny i ich znaczącą rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów.

,,Prawidłowe wdrożenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz przestrzeganie zasad higieny osobistej i wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych, pozwoli zachować bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówkach oświatowo-wychowawczych”.