Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli.

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli. 

Od  29 marca do 11 kwietnia  w całym kraju ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli .  Nasza placówka  będzie  w tym czasie organizować  zdalne nauczanie                z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o funkcjonalność internetowej strony przedszkola, która może być wykorzystana do nauczania na odległość. Zadania dydaktyczne realizowane będą w oparciu o karty pracy oraz inne materiały nauczyciela w szczególności w formie udostępniania materiałów w postaci dokumentów (plików), prezentacji multimedialnych, filmów i innych materiałów edukacyjnych (linki).

W w/w czasie rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami za pomocą  poczty elektronicznej /adres e-mail przedszkole13@gazeta.pl   
Wszyscy nauczyciele  dopełnią wszelkich starań, aby udzielać informacji na bieżąco. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).