Zdalne nauczanie w przedszkolu od 25 marca

DRODZY   RODZICE !

Przedszkole organizuje zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o funkcjonalność internetowej strony przedszkola, która może być wykorzystana do nauczania na odległość. Zadania dydaktyczne realizowane będą w oparciu o karty pracy oraz inne materiały nauczyciela w szczególności w formie udostępniania materiałów w postaci dokumentów (plików), prezentacji multimedialnych, filmów i innych materiałów edukacyjnych (linki).

Dopuszcza się w celu ułatwienia bezpośredniej komunikacji z dzieckiem wysyłanie materiałów również przy pomocy poczty elektronicznej. Wychowawcy grup przekazują  rodzicom wybrany przez przedszkole sposób kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami /adres e-mail przedszkole13@gazeta.pl oraz stronę internetową/.
Wszyscy nauczyciele zapewnią każdemu rodzicowi możliwość konsultacji poprzez  adres mailowy przedszkola. Dopełnią wszelkich starań, aby udzielać informacji w miarę możliwości na bieżąco. Nauczyciele mogą zmodyfikować rozkłady nauczania w taki sposób, aby realizować podstawę programową,   z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci;

Rodzice !

• sprawdzajcie na bieżąco zapisy  na stronie internetowej przedszkola,

• jeżeli zdarzy się sytuacja, że nauczyciel przesłał nadmierną ilość 

materiału do realizacji, poinformuj go o tym!