Zapraszamy do udziału w akcji UNICEF

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w akcji charytatywnej organizowanej przez UNICEF.
W ramach akcji organizowany jest konkurs :
należy wykonać książeczkę, która następnie będzie sprzedana na przedszkolnej aukcji. 
Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz UNICEF w ramach akcji
 ,, MALI uczniowie idą do szkoły”.

Zapraszamy do udziału!!!
Termin: do 05. lutego 2016r.

 Wymagania dotyczące prac konkursowych:

-treść książki powinna być oryginalna w stosunku do istniejących już dzieł literackich (fabuła, bohaterowie, akcja powinny być autorskim pomysłem ucznia piszącego książkę),
-książka musi być napisana w języku polskim, wcześniej nigdzie niepublikowana i niewystawiana w żadnym innym konkursie,
-gabaryt książki nie może przekroczyć wydruku w formacie A3,
-książka może być przygotowana dowolną techniką – tekst pisany odręcznie oraz odręczne ilustracje, a także tekst w formie wydruku komputerowego. Tekst musi być czytelny,
-objętość tekstu nie może przekraczać 10 stron,
-w przypadku pisania książki na komputerze prosimy o zastosowanie czcionki Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5)
Z wszystkich prac zostanie wyłoniona jedna książeczka, która będzie reprezentowała nasze przedszkole na ogólnopolskim konkursie UNICEF. Nagrodą dla zwycięskiej placówki będzie wizyta ambasadora dobrej woli UNICEF – pana Artura Żmijewskiego.
Więcej informacji na : www.unicef.pl
Zapraszamy do udziału!!!
Termin: do 05. lutego 2016r.

Dodaj komentarz