Kadra

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Dyrektor:

mgr Monika Dolnicka – Celary

Wicedyrektor:

 mgr Katarzyna Szwajnoch

Nauczyciele:

Gabriela Mocek,

mgr Katarzyna Bieniok

mgr Sylwia Gorechowska

mgr Danuta Miś

Personel niepedagogiczny:

Joanna Leśniak

Mariola Browarczyk

Aniela Pietrek

Ewa Wieschalka

Bożena Klaczka

Agnieszka Stefanik