Klub Zdrowego Przedszkolak – IV edycja projektu wojewódzkiego

Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.

W ramach projektu realizowane były następujące zagadnienia:

 1. ,,Żywienie na wagę zdrowia” – prawidłowe odżywianie;
 2. ,,Żywienie na wagę zdrowia „ – aktywność fizyczna;
 3. ,,Szkoła czystych rąk” ; ,, Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana” – higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych/promocja szczepień;
 4. ,,Brązowo, ale czy zdrowo ?” – promieniowanie słoneczne;
 5. ,,Czyste powietrze wokół nas” – rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego);

  Realizacja projektu odbyła się poprzez następujące działalności:
 1. Pogadanki,
 2. Zajęcia plastyczne,
 3. Zajęcia muzyczne,
 4. Zajęcia sportowe,
 5. Inne, np. nauka tematycznych rymowanek; quizy, gry, układanki dydaktyczne,
 6. Monitorowanie stanu czystości powietrza,
 7. Zachęcanie do prawidłowego odżywienie (zgodnie z piramidą żywienia),
 8. Akcje informacyjne dla dzieci (ich rodziców/opiekunów i personelu przedszkola),

Działania miały głównie na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Nasze przedszkole chętnie będzie kontynuować realizacji projektu w kolejnych latach, ponieważ tematyka projektu jest bardzo przydatna i ciekawa dla dzieci, głównie z powodu różnorodności zagadnień związanych ze zdrowiem.