Skąd się biorą produkty ekologiczne?

,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”– bierzemy udział w programie edukacyjnym dla przedszkoli, który został opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Główne założenia programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo ekologiczne i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych,