Wirusoochrona – wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczął na terenie województwa śląskiego realizację akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla przedszkolaków oraz najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie szczególnej uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

W trakcie zajęć dzieci pogłębiły wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową (ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy).