Bezpieczne zachowanie

Bezpieczne zachowanie poza domem.

Bezpiecznie przechodzimy przez ulicę.
Fruzia na pasach.
Czerwone światło – stój!
Na chodniku przystań bokiem, popatrz w lewo bystrym okiem. Skieruj w prawo wzrok sokoli, znów na lewo spójrz powoli. Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie.
Bezpieczne zachowania.
Numery alarmowe.
Znamy kolory sygnalizacji świetlnej. Pokoloruj.
Odgłosy ulicy” – zabawa słuchowa.
Połącz odpowiednio samochody z napisami.
Z pomocą dorosłego podziel słowa na sylaby, a może podzielisz słowa na głoski?
Numery alarmowe. Pokoloruj.