Maszeruje wiosna.

” Maszeruje wiosna”

Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna,
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref:
Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi – zielenieje świat…
Liczymy.
Potnij obrazek i układaj w kolejności od 1 do 10.

„Kapryśna pogoda” Autor: Agata Dziechciarczyk
Zakoloruj, zamaluj lub zaklej plasteliną białe kółka.
Pokoloruj rysunki zgodnie z kodem.