Potrawy z jajek

MUZYCZNA GIMNASTYKA – ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1 – YouTube

Zabawa badawcza – poznajemy budowę jajka.
Jajka: kurze, przepiórcze, strusie, dwa takie same jajka – z tym, że jedno jest ugotowane,
a drugie – surowe.
Dzieci oglądają jajka (jajka: kurze, przepiórcze, strusie lub ich obrazki), porównują ich wielkość i kolorystykę, wypowiadają się na temat ich kształtu; podają, przykłady zwierząt, które wykluwają się z jajek.
Dzieci oglądają zawartość rozbitego jajka; nazywają poszczególne części składowe: skorupka, białko, żółtko.
Wyjaśnianie dzieciom, że kurczątka wykluwają się z jajek, w których są zarodki.
Pokazujemy dzieciom dwa jednakowe jajka. Prosimy, aby się zastanowiły, po czym można
poznać, że jedno z nich jest surowe, a drugie gotowane. Dzieci podają swoje propozycje.
Następnie wprawiamy w ruch obrotowy oba jajka. Dzieci obserwują ich ruchy i określają,
które z nich kręci się szybciej. Rozbijają jajko i sprawdzają, czy miały rację.
Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Powodem jest jego
płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony, co hamuje szybkie
poruszanie się jajka.

Poznanie ciekawostek na temat pisanek.
Uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi grzbietów bydła, aby
było zdrowe i płodne, toczono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby zapewnić sobie dobry
urodzaj. Były one darem, który miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką pomyślność 142
(także w sprawach sercowych). Pełniły one rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.:
dyngusa, chodzenia z barankiem lub kurkiem. Panna mogła dostać pisankę czekoladowo-
-marcepanową z pierścionkiem zaręczynowym w środku. Ludzie bogaci obdarowywali się
drogimi pisankami, ze złota, przyozdobionymi szlachetnymi kamieniami. Francuski jubiler
P. C. Fabergé wykonał takie drogie pisanki na zamówienie cara Rosji. Pisanki służyły do zabawy zwanej taczanką. Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze sobą. Wygrywała
ta osoba, której pisanka się nie potłukła.

Karta pracy, cz. 3, s. 76.
Oglądanie obrazka koszyczka wielkanocnego. Zaznaczanie kolejności jego przygotowania
kropkami (5-latek) lub liczbami (6-latek). Kończenie ozdabianie jajka według wzoru.

Karta pracy, cz. 3, s. 77.
Kolorowanie koszyczka zgodnie z kolorami kropek. Dzielenie nazw zdjęć na sylaby lub na
głoski. Rysowanie pod każdym zdjęciem odpowiednią liczbę kresek, odpowiadającą liczbie sylab (lub głosek).

Propozycja pracy plastycznej