Ręce do góry, hop sa sa…

Dzisiejsze zajęcia zapraszają wszystkich do ruchu.

RĘCE DO GÓRY , HOP SA SA
TERAZ KUCNIJ I ZŁAP PSA
RĘKA PRAWA , RĘKA LEWA
I JUŻ LATASZ TAK JAK MEWA
HOP DO PRZODU KLAŚNIJ RAZ
TERAZ W DÓŁ A W GÓRĘ DWA

NOGA PRAWA NOGA LEWA
KRĘCISZ NOGĄ TAK JAK TRZEBA
W LEWO RAZ , W PRAWO DWA
SKACZ NA NODZE TAK JAK JA
OBRÓT W LEWO KLAŚNIJ RAZ
ZATAŃCZYMY JESZCZE RAZ

Gazetowa joga .

Przygotujcie gazetę i ćwiczcie.

Zabawy przy muzyce.

taniec z piłeczką /piórkiem / balonem

Piłeczka – kładziemy piłeczkę na ręku dziecka i jego zadaniem jest taniec w ten sposób, aby piłeczka nie upadła na podłogę. Następnie zmieniamy części ciała, na których kładziemy piłeczkę.

Piórko – zadaniem dziecka jest taniec z piórkiem. Kiedy gra muzyka dziecko porusza się po pokoju i dmucha na piórko tak, a aby jak najdłużej utrzymało się w powietrzu i nie spadło na podłogę.

Balon – kiedy gra muzyka dziecko porusza się po pokoju odbijając balon różnymi częściami ciała. Kiedy przestaje grać muzyka zmieniamy część ciała, tzn. najpierw mówimy teraz balon odbija tylko ręka, włączamy muzykę, dziecko stara się, aby balon nie spadł na podłogę. Kiedy przestanie grać muzyka zmieniamy część ciała, która będzie odbijać balon na np. łokieć, głowę, nos, brzuch, kolano, stopę, itp.

Miłej zabawy!

A teraz zapraszam na wycieczkę do ZOO.