Warszawa stolicą Polski

Oglądaj z Rodzicami mapę Polski; poproś o wyjaśnienie, czym jest mapa i do czego służy. Zwróć uwagę na występującą na niej kolorystykę. Co oznaczają poszczególne kolory? Podpowiedzą Ci Rodzice.Wyszukaj
na mapie znane Ci miasta, rzeki, góry; zaznacz na mapie miejscowość, w której mieszkasz.

Kreśl palcem po rysunku Wisły na mapie – od źródeł do ujścia. Zwróć uwagę, jak nazywa się nasze morze.

Posłuchaj legendy o powstaniu Warszawy stolicy Polski.

Jak powstała nazwa Warszawa? Nad jaką rzeką leży Warszawa? Co jest
herbem Warszawy? Dlaczego?

Warszawa – stolica Polski jest największym miastem w kraju. Jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym.

Obejrzyj zdjęcia przedstawiające Warszawę. Ułóż puzzle z pociętych obrazków.

Rysuj linie zgodnie z podanym szyfrem a dowiesz się gdzie autokar wiezie dzieci. Strzałki oznaczają kierunek ruchu a cyfra ilość pól do przejścia.

Pokoloruj pola na rysunku zgodnie z podanym kolorem. Kreśl po śladach fal.

Na zakończenie zgaduj – zgadula. Komu z Was uda się odgadnąć?