Wiosenne powroty

Maszeruje wiosna – Piosenki dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9PwMaszeruje wiosna – Piosenki dla dzieci – YouTube

Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Gdzie budować gniazdo?”

– Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci –powiedział dzięcioł.
– Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca – oburzył się skowronek.
– O, nie! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w bruździe, pomiędzy zielonym, młodym zbożem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją się w gąszczu…
– Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z gliny,
pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy obory –
świergotała jaskółka.
– Sit, sit – powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z wami. Gniazdko w dziupli? Na
ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy wiaterek
buja nim jak kołyską…
– Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał stary wróbel.
– Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe łatwo szukać ukrytych
w ziemi owadów. Ba, są nawet ptaki budujące gniazda tylko w norkach, w ziemi albo wprost
na wodzie… Ja tam nie jestem wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Miałem już ich wiele
w swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie – pod rynną, trzecie… hm…
trzecie po prostu zająłem jaskółkom, a czwarte – szpakom. Owszem, dobrze się czułem w ich
budce, tylko mnie stamtąd wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam
kątem u bociana. W gałęziach, które poznosił na gniazdo, miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi tego kącika.
• Rozmowa na temat opowiadania.
− Które ptaki rozmawiały o gniazdach?
− Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?
− Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?
− Co powiedział wróbel na temat gniazd?
− Z czego ptaki robią gniazda?

Karta pracy, cz. 3, s. 62.
Słuchanie nazw ptaków, oglądanie ich gniazd. Określanie różnic i podobieństw między
gniazdami. Kończenie rysowania bocianów według wzoru.

EduKredka – BOCIANY / Film edukacyjny /

https://www.youtube.com/watch?v=2XwDTO0Wh_cEduKredka – BOCIANY / Film edukacyjny #DLADZIECI #10 – YouTube

• Oglądanie zdjęcia bociana.
• Podanie jego nazwy, dzielenie jej na sylaby, określanie pierwszej głoski i ostatniej głoski.
• Określanie cech ptasich na podstawie bociana (dziób, skrzydła, ciało pokryte piórami, fruwa, ma ogon itp.).
• Naśladowanie głosu bociana

• Słuchanie wiadomości na temat bociana.
Bocian biały zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, sawanny, tereny uprawne blisko zbiorników wodnych, bagienne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki i pastwiska, okolice
jezior i laguny. Lubi rozproszone drzewa, na których może gniazdować lub nocować.
Występuje głównie na nizinach, rzadko na wyżynach. Bocian unika terenów zimnych,
o częstych opadach atmosferycznych, obszarów wysoko położonych i o gęstej roślinności.
W przeciwieństwie do bociana czarnego, nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się nawet w środku wsi lub w małych miastach. Bocian ma upierzenie białe, z wyjątkiem czarnych lotek i ogona. Nogi i dziób są czerwone. Szyję ma długą, w locie wyciągniętą do przodu. Młode ptaki mają czarny dziób. Pisklęta są pokryte białym, gęstym puchem. Bociany
zakładają duże, koliste gniazda z warstwowo ułożonych gałęzi, poprzetykanych skośnie
witkami. Wyściółka jest dość obfita – ze słomy, torfu, niekiedy z dodatkiem papieru i szmat.
Umiejscowione są one zwykle na drzewie, w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, lub
na różnych budowlach (na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w ruinach
wysokich budynków, na nieczynnych kominach fabrycznych, pylonach, słupach telegraficznych, stogach). Bocian składa jaja pod koniec kwietnia (od 1 do 7). Jest ptakiem mięsożernym. Żywi się owadami, głównie pasikonikami i chrząszczami, ale również jaszczurkami,
wężami, pisklętami i małymi zającami. W latach obfitujących w myszy i norniki zjada prawie wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem pożytecznym z punktu wid

Posłuchaj piosenki „Kwiecień – Plecień”| Piosenka dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYMKwiecień – Plecień | Piosenka dla dzieci – YouTube

Słuchanie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego „O dwunastu braciach – kwiecień”.
Kwiecień nie czeka,
bardzo się spieszy,
aby na drzewach
listki rozwiesić,
pierwsze warzywa
zasiać w ogrodzie,
po czym z uśmiechem
od nas odchodzi.
Pytania do wiersza:
− O jakim miesiącu jest wiersz? Co robi kwiecień?
− Wymieńcie nazwy wszystkich miesięcy.

Pokoloruj, pomaluj lub wyklej kolorowym papierem sylwetkę bociana. Dorysuj słońce chmurkę i trawę.