Wiosenne prace na wsi

Zabawy i figle muzyczne: Zamrożeni

Zabawy o figle muzyczne: Zamrożeni – YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=Iy6J7y_d-DA

Rozmowa na temat wiosennych prac na wsi.
Karta pracy, cz. 4, s. 10.

Oglądanie strony gazety ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. Określanie, co to za
prace. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim.
Pole
Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie,
a następnie siew i sadzenie roślin.
− Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?
− Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?
Sad
W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie.
− Dlaczego są wykonywane takie prace?
Zwierzęta wiejskie
Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone
kilka razy dziennie.
− Czy praca rolnika jest łatwa?

Karta pracy, cz. 4, s. 11.
Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladach. Czytanie ich nazw.
Łączenie rysunków z nazwami. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedne grabie mniej
niż w poprzednim.

Ćwiczenia w czytaniu – połącz nazwy narzędzi z odpowiednimi obrazkami.

Kolorowanie rysunku „Praca w ogrodzie”.