Zabawy logopedyczne

Zapraszam do zabaw logopedycznych, dzisiaj utrwalamy wymowę głoski „s” i głoski „sz”.

Kapelusz magika. Co się skryło w środku? Utrwalanie głoski w wygłosie. Dziecko odcina elementy. Odczytujemy dziecku nazwę, dziecko odnajduje obrazek, powtarza nazwę i wkłada element do kapelusza. Jaką głoskę słyszysz na początku słowa?

Jedzie pociąg do Sztabina. Co wiezie w wagonikach? Utrwalanie głoski w nagłosie. Dziecko wycina obrazki. Odczytujemy dziecku nazwę na wagoniku / można utrwalać liczenie porządkowe – w pierwszym, w drugim…/, dziecko odnajduje obrazek, powtarza nazwę i wkłada element do odpowiedniego wagonika.

Co jest napisane na koszulkach? Znajdź napisy. Utrwalanie głoski w śródgłosie. Odczytujemy dziecku napis. Dziecko powtarza wyraz w czasie kreślenia po śladzie do celu. Podziel słowa na sylaby.

Różnicowanie „s”/”sz”. Dopasuj baloniki. Dziecko może wyciąć baloniki i odpowiednio przyporządkować do misia powtarzając wyrazy. / Można kreską połączyć odpowiedni balonik ze sznurkiem misia wypowiadając słowa /.