Zabawy na wiosenną niepogodę

Naśladuj – rób to co ja.

Ćwiczymy koncentrację uwagi, spostrzegawczość, pamięć wzrokowa, orientację w przestrzeni i rozpoznawanie kolorów.

Poćwicz minki i zakoduj obrazek.
Zabawa z cieniem. Obrysuj kontury…

Utrwalamy orientację w przestrzeni, kierunki, spostrzeganie wzrokowe.
Zabawa w kolory – układaj zabawki lub przedmioty zgodnie z kolorem.