Przeliczamy zwierzęta na wsi

Popatrz uważnie, poszukaj i policz na obrazku:
– konie,
– kurczęta,
– gęsi z gąsiętami,
– małe kaczuszki,
– brązowe kury,
– wszystkie świnie,
– dorosłe ptaki,
– młode zwierzęta,
– zwierzęta, które mają 4 nogi.Spójrz na obrazek kury z kurczaczkami. Policz ile ich jest.
Kurczaki mają przypisane numery. Spróbuj teraz powiedzieć, gdzie znajdują się na obrazku poszczególne kurczęta.
Jakie numery mają kurczaki na obrazku po lewej stronie kury?
Jakie numery mają kurczaki stojące na kurze?
Jakie numery mają kurczaki na obrazku po prawej stronie kury?
Gdzie jest kurczak z numerem 9?
Jaki numer ma kurczak między numerami 5 i 2?
Jaki numer ma kurczak między numerami 4 i 1?
Jaki numer ma kurczak, który stoi po prawej stronie kurczaka numer 2?
Jaki numer ma kurczak, który stoi lewej stronie kurczaka numer 7?


Oblicz i wpisz odpowiednie liczby po lewej stronie karty. Po prawej nad liczbami dorysuj odpowiednią ilość figur i oblicz.


Oblicz i wpisz odpowiednie liczby w puste kółka.


Dokończ rysowanie zwierzątek według wzoru i pokoloruj.


Rysuj po śladzie. Potem możesz pokolorować kogucika.