Zabawy z płynami

Dzień dobry. Dzisiaj angażujemy do zajęć rodziców. Ich pomoc będzie niezbędna podczas zabaw badawczych 🙂

Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem objętości płynów.

Drogi Rodzicu.
Przygotuj kilka butelek, np. o pojemności 1 litra, z różną zawartością wody zabarwionej farbą (ja użyłam syrop malinowy) Butelki są z plastiku, dokładnie zakręcone.

1. Określanie, ile wody jest w butelce.
Rodzic ustawia przed dziećmi zakręconą butelkę z wodą. Pyta dzieci, ile jest wody w butelce (dużo, mało). Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

2. Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. Rodzic ustawia przygotowane butelki na stoliku przed dziećmi.
• Dzieci określają, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której – najmniej.
• Ustawiają butelki według ilości zawartej w nich wody – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.

KOLOROWY ŚWIAT DZIECI: Zabawy badawcze - WODA.
  • • Dmuchanie w kolejne odkręcone butelki. Porównanie dźwięków wydawanych przez butelki.
    Jeśli jesteśmy przy dźwiękach, koniecznie musicie spróbować rytmicznej gry interaktywnej Czy wiecie, że na szklankach z wodą można wygrywać różne melodie? Jeśli nie, to spróbujcie dziś zrobić ze mną muzyczny eksperyment! https://www.facebook.com/NutkiDlaSmyka/videos/608945993164833/

3. Zapoznanie z jednostką objętości płynów.
• Rodzic wyjaśnia, że objętość płynów mierzymy w litrach.
• Pokazuje butelki – 1-litrową i 2-litrową.
• Określa, ile wody się w nich mieści.
• Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna jest niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary.
• Dzieci przelewają do szklanki wodę z jednej butelki, a potem – z drugiej butelki i liczą, ile szklanek wody było w jednej, a ile w drugiej butelce.
• Określają, gdzie było jej więcej (powinno być tyle samo).

Zachęcam do jeszcze jednego eksperymentu, w którym dowiecie się, że woda przyjmuje kształt naczynia http://dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/woda-przyjmuje-ksztalt-naczynia-stalosc-objetosci/