Koziołeczek

Posłuchajcie wiersza H. Bechlerowej pt. Koziołeczek

Koziołeczek z wielkim koszem w piątek rano na targ poszedł.

 Stoi stragan za straganem, na nich głowy kapuściane.

Koziołeczek za złotówkę kupił dużą, piękną główkę.

 Kiedy wracał przez plac pusty, zjadł listeczek z tej kapusty.

Minął domek, płotek długi, schrupał przy nim listek drugi.

Trzeci, czwarty zjadł z ochotą, kiedy kładką szedł przez potok.

 A przed domem na placyku został tylko głąb w koszyku.

 Kozia mama nóżką skrobie: – Jak ja z głąba obiad zrobię?…

  1. Odpowiedz na pytania:

– Gdzie poszedł koziołek?

− Czyim dzieckiem jest koziołek?

 − Co kupił?

− Ile listków kapusty zjadł koziołek?

− Czy z tej reszty (głąba) mama koziołka zrobi obiad?

  • Podskocz 4 razy, zrób 4 przysiady i 4 pajacyki, znajdź 4 różne warzywa, ułóż cyfrę 4 z patyczków, zapałek lub małych kamyków.
  • Ćwiczenie graficzne dla dzieci starszych:
  • Połącz zwierzęta z ich rodzicami. Spróbuj nazwać dziecko i rodzica:
  • Poproś rodziców o wydrukowanie karty, przetnij w oznaczonych miejscach i ułóż puzzle 🙂

Udanej zabawy!