Wiosenne powroty – Wołanie wiosny 7.04.2021

Karty pracy, cz. 3, s. 65 – 66 (dzieci w wieku pięciu lat).

Wskazywanie na rysunkach: słowika, wróbla, jaskółki, bociana. Kolorowanie rysunków ptaków, które powracają do Polski wiosną. Nazywanie ptaków przedstawionych na zdjęciach. Rysowanie po śladach ramek zdjęć.

Łączenie fragmentów obrazków z dołu karty z odpowiednimi pustymi miejscami na dużym obrazku (jeśli wcześniej pociechy nie wykonały zadania : ) ).

Wołanie wiosny – słuchanie piosenki

Rozmowa na temat tekstu piosenki:

− O jakiej porze roku jest ta piosenka? Po czym poznajemy, że nastaje wiosna?

− Gdzie przyleciały bociany? Co robiły?

Wołanie wiosny – zabawy przy piosence (wyrabianie reakcji na ustalone sygnały).

Proszę przygotować pięć kolorowy kwiatów dla dziecka (np. z kolorowego papieru). Dziecko maszeruje w rytmie nagrania piosenki między kwiatami. Kiedy usłyszy refren, zajmuje miejsca obok znajdującego się najbliżej kwiatka. Następuje przerwa w muzyce. Dziecko zajmuje miejsce zgodnie z poleceniem rodzica/opiekuna lub rodzeństwa: z przodu kwiatka, z tyłu kwiatka, z lewej strony, z prawej strony.

Ćwiczenia separacji ruchów

Separacja ruchów polega na wprowadzeniu wybranej części ciała w ruch, w sposób niezależny od ruchów innych części ciała.

• Niezależność ruchów rąk od tułowia:

prawa ręka poziomo w bok, lewa – pionowo w górę,

prawa ręka poziomo w przód, lewa – pionowo w górę,

prawa ręka poziomo w przód, lewa – pod kątem w górę,

prawa ręka pod kątem w górę, lewa – pod kątem w dół.

• Rozdzielanie ruchów dłoni i palców:

zaciskanie prawej dłoni przy jednoczesnym rozchylaniu lewej,

uderzanie czubkami palców obydwu dłoni o blat stołu, na zmianę: wewnętrzną stroną dłoni i zewnętrzną stroną dłoni.

• Rozdzielanie ruchów palców:

zaciśnięcie pięści wokół kciuka,

unoszenie po jednym placu dłoni opartej palcami o stół.

Oglądanie zdjęć bociana

Dziecko ogląda zdjęcia, wskazuje części ciała bociana i je nazywa (skrzydła, dziób, pióra…). Podkreślamy, że bocian jest ptakiem, bo ma wszystkie cechy ptasie. Prosimy, by pociecha naśladowała głos bociana. Przypominamy dziecku, że młode wykluwają się z jaj zniesionych w gnieździe – podobnie jak u wilgi (opowiadanie historyjki).

Rysowanie po śladzie drogi kukułki do gniazda wilgi (dzieci w wieku pięciu lat – jeśli wcześniej pociechy nie wykonały zadania).
Wspólnie z dzieckiem odpowiadamy na pytanie ,,Czy kukułka ma swoje gniazdo?”.

Rozmowa na temat zwierząt wykluwających się z jajek

  • Jakie zwierzęta wykuwają się z jajek? (jaszczurki, ptaki, owady, ryby)
  • Czy wszystkie jajka są takie same (proszę zobaczyć jajka na zdjęciu umieszczonym poniżej)?
  • Czy wszystkie zwierzęta wykluwają się tak jak ptaki?

Praca plastyczna – bocian