Wiosna na wsi – Tyle stóp, tyle kroków 13.04.2021

Zabawy ruchowe – Ćwiczenia z liczeniem w podskokach

https://youtu.be/bzboHM5GUzg

Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości

  1. Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą

Prosimy dziecko, by zmierzyło  szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy)  i głośno licząc. Rodzic − robi to samo.

Dlaczego wyszły różne wyniki?

Czy wasze stopy są jednakowej długości?

2. Mierzenie długości dywanu krokami

Prosimy dziecko, by zmierzyło długość dywanu krokami, głośno licząc. Rodzic – robi to samo.

Dlaczego wyszły różne wyniki?

Z czym jest związana długość waszych kroków?

3. Pokaz linijki, miarki krawieckiej

Mierzenie linijką długości małego dywanu

Prosimy dziecko, by zmierzyło długość małego dywanu linijką, głośno licząc. Rodzic – robi to samo.

Czy wyniki wyszły różne?

Dlaczego wasze wyniki były jednakowe?

Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza – Podwórkowa awantura

Kura gdacze, kaczka kwacze – goni kurę mokrą raczej.
Gęś też syczy, kogut pieje.
Gwałtu! Rety! Co się dzieje?
Ryczy krowa, świnia kwiczy,
a indyk się rozindyczył.
Kot mysz goni, głośno miauczy.
– Dość awantur! Już wystarczy!
Tak pies Burek głośno szczeka
i już słychać go z daleka.
Koza meczy:
mee, mee, mee…
– Czego psisko mądrzy się?
Dla ochłody – wiadro wody
poleją na głowy, brody!
Wyszły z mody awantury!
A sio gęsi, a sio, kury!
– Powiedziała, co wiedziała,
białą brodą pokiwała,
pochyliła nisko rogi.
– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!
Awantura się skończyła,
bo ta koza groźna była.

Rozmowa na temat treści wiersza

Rodzic/opiekun wyjaśnia niezrozumiałe zwroty, a następnie pyta:

  • Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze?
  • Jakie zwierzę próbował je uspokoić?
  • W jaki sposób to zrobiło?

Wycieczka na wieś – opowieść ruchowa przy muzyce

Proszę, aby osoba dorosła przygotowała nagranie wesołej melodii oraz bębenek (miska + łyżka drewniana : ) ).

Nadeszła wiosna. Na wsi jest zielono i radośnie. (Dziecko maszerują za Rodzicem w rytmie wybranego przez niego nagrania wesołej melodii). Odwiedzamy wiejską zagrodę. Straszny tutaj gwar. Widać domowe zwierzęta: owce, krowy, świnie, kaczki, gęsi, kury, indyki. (Rodzic wymienia nazwy gatunków zwierząt, dziecko naśladuje ich charakterystyczne głosy). Patrz, przyfrunęły bociany. Wysoko na dachu domu mają swoje gniazdo. (Dziecko robi daszek nad oczami, spogląda w górę. Następnie w rytmie bębenka poruszają się za Rodzicem, naśladując charakterystyczne ruchy i klekot bociana). Za płotem gospodarstwa widać pole. Rośnie na nim zboże. Zamieniamy się w trawy i kłosy zbóż. (Dziecko przechodzi do przysiadu, słychać ciche dźwięki bębenka. Na hasło: Rośniemy, dźwięki stają się coraz głośniejsze, dziecko powoli wstaje). Na łące pojawiają się zające. Małe zajączki chcą się bawić. Chowają się w trawie. Widać ich duże uszy. (Charakterystyczny rytm bębenka zachęca do podskoków – dziecko naśladuje ruchy zająca. Ponownie słychać nagranie wesołej melodii). W ogrodach kwitną piękne kwiaty, ich kielichy otwierają się do słoneczka. (Pociecha unosi ręce w górę, naśladuje otwierające się do słońca kielichy kwiatów). Za domem jest sad. Przez chwilę odpoczniemy w cieniu drzew, słuchając świergotu ptaków. (Dziecko kładzie się na plecach. Umieszcza ręce na przeponie i miarowo oddycha).

Na podwórku – utrwalenie słów i linii melodycznej piosenki

https://youtu.be/An265-G0WOs

Karty pracy, cz.2 , s. 34-35 (dzieci w wieku czterech lat – jeśli pociecha wcześniej nie wykonała zadań : ) ).

Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 69-70 (Karty pracy – Nowe przygody Olka i Ady )

Zwierzęta hodowlane – propozycje pracy plastycznej

https://youtu.be/DuiBpuU1LL0

Pan kogut i jego rodzina – praca plastyczna z 12.04.2021 (pojawiły się ostatnio drobne kłopoty techniczne).

https://youtu.be/J5OGFokMD28