Rekrutacja

DRODZY RODZICE

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie przez system  elektroniczny pod adresem http://tarnowskiegory.przedszkola.vnabor.pl 

Nabór w systemie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i zakończy się 15 marca 2023 r. o godz. 14.00.

Należy pamiętać aby wygenerowany w systemie wniosek dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 15 marca 2023 r.

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza

Kryteria, terminy rekrutacji