Alfabet logopedyczny -projekt edukacyjny

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Alfabet
Logopedyczny” jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie
profilaktyki logopedycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
– podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,
– usprawnianie aparatu oddechowego,
–  poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,
– ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji
na wykonywanym zadaniu,
– rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,
–  podnoszenie sprawności w zakresie motoryki,
–  doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości
słuchowej.