Grupa: Żabki

„Większość z nas ma 4 lata i uczęszcza do przedszkola drugi rok. Dzięki temu nasi nowe koleżanki i koledzy dość szybko zaaklimatyzowali się w przedszkolu. A my „starsze” maluchy (czasem tak mówi do nas pani) poczuliśmy się ważni i odpowiedzialni za kogoś młodszego. W naszej grupie jest pięcioro 3-latków.

Nadal lubimy zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów i technik. Doskonalimy sprawność naszych rąk, uczymy się posługiwać nożyczkami. Chętnie się gimnastykujemy, pokonujemy różne tory przeszkód, które wymyśla dla nas nasza pani. Lubimy spędzać czas na świeżym powietrzu, bawiąc się na naszym odnowionym placu zabaw lub chodząc na spacery. Zdolne z nas dzieciaki, szybko uczymy się nowych piosenek i wierszyków. Lubimy, gdy pani czyta nam ciekawe opowiadania i bawi się z nami w kole.”

Wychowawca: mgr Katarzyna Bieniok

ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY MALUCHÓW „ŻABKI”

6.30 – 8.00
– schodzenie się dzieci do przedszkola,
– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

8.00 – 8.30
– praca indywidualna z dzieckiem,
– poranne ćwiczenia ruchowe,
– zajęcia i zabawy zespołowe,
– zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,

8.30 – 9.00
– czynności higieniczno-sanitarne,
– śniadanie,

9.00 – 10.00
– zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach programu
wychowania przedszkolnego „Dziecko w swoim żywiole”,

10.00 -12.00
– rekreacja na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe,
– gry i zabawy ruchowe,
– obserwacje, doświadczenia przyrodnicze,
– spacery, wycieczki, zabawy w kącikach zainteresowań
– uroczystości przedszkolne,

12.00 – 13.00
– czynności porządkowe w sali,
– czynności higieniczno-sanitarne,
– obiad,

13.00 – 14.30
– relaksacja poobiednia: leżakowanie, słuchanie literatury
dziecięcej, czytanie bajek przez nauczycielkę,

14.30 – 15.00
– czynności higieniczno-sanitarne,
– podwieczorek,
– zabawy relaksacyjne przy muzyce,
– zabawy swobodne w sali,

15.00 – 16.30
– zintegrowane sytuacje edukacyjne, zabawy dowolne,
– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
– zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci,
– gry i zabawy dydaktyczne, rozchodzenie się dzieci

Dodaj komentarz