Jak wspierać dziecko z ADHD?

JAK WSPIERAĆ SWOJE DZIECKO Z ADHD?
ADHD stanowi zespół objawów, z których czasami się wrasta, ale które są i których nie da się zmienić. Można natomiast próbować wpływać na otoczenie dziecka, przygotowując mu korzystniejsze warunki i do nauki i do współpracy z rówieśnikami.

Coś, co jest niezwykle ważne w pracy z takim dzieckiem, to to, by wszystkie osoby pracujące z nim, stosowały ten sam system reguł i norm. Na co więc warto zwrócić uwagę?

*Dziecko powinno doświadczać bezwzględnej akceptacji ze strony dorosłego. Ma to dwa skutki: poprawia mu samopoczucie, ale również wpływa na to jak postrzegają go rówieśnicy. Dzieci tak reagują na „kłopotliwego” kolegę jak obserwowani przez nich dorośli.

*Konsekwencja w postępowaniu. Dziecko z nadpobudliwością reaguje na kilka sposobów wyciągania konsekwencji: odesłanie w osobne miejsce, pozbawianie przyjemności, brak uwagi dorosłego.

* Chcąc, by dziecko coś wykonało, powinniśmy wydawać mu krótkie, jasne niezłożone polecenia. Zawsze powinniśmy wyegzekwować ich wykonanie.

* Dbajmy o nawiązanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem.

* Demonstracyjne okazywanie radości z sukcesu dziecka.

* Dobrze jest również podejmować ćwiczenia koncentracji uwagi wzrokowej i słuchowej czy to w zajęciach grupowych czy indywidualnych.

* Warto zwracać uwagę na sytuacje, które zaburzają ustalony rytm pracy grupy, np. wyjścia, imieniny. Dzieci z ADHD źle reagują na zmiany rytuałów.

 

tekst zaczerpnięto z: http://www.przedszkolenazaretanki.pl

Dodaj komentarz