Bezpieczny przedszkolak

Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze!

Dnia 25-go września przedszkolaków odwiedzili wyjątkowi goście – funkcjonariusze Policji. W ramach realizacji tematu ,,Bezpieczna droga do przedszkola”, przeprowadzili z dziećmi pogadankę. Mówili o zasadach bezpiecznego przejścia przez jezdnię, konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz znajomości numerów alarmowych i niektórych znaków drogowych (ważnych dla bezpieczeństwa pieszych na drodze, w tym również dzieci). Przybliżyli dzieciom specyfikę pracy w Policji oraz bardzo chętnie odpowiadali na pytania przedszkolaków. Spotkanie na pewno pozostanie długo w pamięci naszych ,,milusińskich”. Serdecznie dziękujemy !