Prawa Dziecka z UNICEF Polska

Dzisiaj nasi przedszkolacy brali udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UUNCEF Polska. W tym roku przypada 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. To ważny dzień dla dzieci na całym świecie .

Przedszkolacy z trzech grup ubrani na niebiesko spotkali się w sali, gdzie wspólnie obejrzeli slajdy o prawach dziecka, film animowany oraz materiały przygotowane przez UNICEF Polska. Następnie poprzez zabawę starali się zapamiętać swoje prawa, m. inn. prawo do nauki, do odpoczynku, zdrowego odżywiania oraz tożsamości. Dzieci świetnie się bawiły, tańczyły przy znanych piosenkach oraz nauczyły się wiersza:

„Mały człowiek, duża sprawa,
Mały człowiek ma swe prawa.
Strzegąc praw tych należycie, 
układamy dziecku życie”.