Czyste powietrze wokół nas

Głównym celem programu jest kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 Logo programu to zielony „Dinuś”

Program ma za zadanie:

  1. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
  2. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
  3. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Pokoloruj i wytnij.