MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

Nasza grupa bierze udział w kampanii edukacyjno-informacyjnej 
„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja. Organizatorem kampanii jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,
w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu
zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zagrożeń wynikających
z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji
na zanieczyszczenia. Przekazanie wiedzy rodzicom/opiekunom prawnym o: wpływie zanieczyszczonego
powietrza na zdrowie w szczególności dzieci; wprowadzenie zwyczaju codziennego
sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia; uświadamianie
korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy.

Bajka animowana została opracowana w ramach kampanii edukacyjno-informacyjne pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

Książę i Smog – YouTube

Mała Orkiestra Dni Naszych – Smog (Zatrzymaj zmorę w porę)

https://www.youtube.com/watch?v=n7w8OAlDv70Mała Orkiestra Dni Naszych – Smog (Zatrzymaj zmorę w porę) – YouTube

Rodzina Treflików – „Smog”

https://www.youtube.com/watch?v=HHSpCHB9qO0Rodzina Treflików – sezon 3 – odc. 9 – „Smog” – YouTube