Ogólnopolska Akcja ,,Kocham Słyszeć”

Przedszkolaki biorą udział w Ogólnopolskiej Akcji ,,Kocham Słyszeć”.

W ten sposób zwiększają swoją świadomość i uwrażliwiają się na potrzeby dzieci z wadami słuchu. Poznają  funkcjonowanie i znaczenie zmysłu słuchu, a także budowę i zasadę działania aparatów słuchowych.

Każdy z nas jest inny, każdy wyjątkowy !

Koordynator akcji #Kocham Słyszeć: mgr Sylwia Gorechowska (Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – nauczyciel), mgr Sandra Michalik (Surdopedagog).