Religia_ lekcja 4

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Dzieci odpowiadają: „Na wieki wieków. Amen”.

Szanowni rodzice bardzo proszę o przeczytanie tej katechezy dzieciom.

Drogie dzieci, przywitaliśmy się naszym podrwieniem. Możemy tez powiedzieć Szczęść Boże.

Najlepszym sposobem na powitanie Jezusa jest modlitwa. Proszę, wstańcie i pomódlmy się. Powiedzcie Jezusowi w ciszy, jak bardzo cieszycie się ze spotkania z Nim na katechezie.

A teraz proszę sobie pomyśleć jak wygląda król: ma koronę, berło, królewskie szaty.

Dzisiaj sobie powiemy sobie o  Królu , który nie nosi korony na głowie, nie ma berła w dłoni.

Pan Jezus postanowił odwiedzić Jerozolimę. Posłuchajcie, jak Go witano. /  Można zapalić świece podczas czytania Ewangelii?

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!”Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni.

Zadajemy dziecku pytanie.

-Z czyjego przyjazdu cieszyli się ludzie?

– Jak okazywali swą radość ?

Kochane dzieci, Jezus był znany mieszkańcom Jerozolimy. Mieli mało czasu na uroczyste przygotowanie powitania. Szybko znaleźli osła. Przykryli go pięknym czerwonym płaszczem. Wiele osób ścięło gałązki palmy i machali nimi na powitanie. Kilka osób zdjęło swoje płaszcze i ułożyło z nich dywan, po którym szedł osiołek niosący Jezusa.

Praca z podręcznikiem  prosi o odszukanie w podręczniku do religii katechezy 37 i zrobić te dwie strony według poleceń.

Można zaśpiewać z dziećmi.

Dziękuje za pomoc.