Tyle stóp, tyle kroków

• Ćwiczenia ortofoniczne / naśladowanie odgłosów / na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej „Podwórkowa awantura”

Kura gdacze, kaczka kwacze –
goni kurę mokrą raczej.
Gęś też syczy, kogut pieje.
Gwałtu! Rety! Co się dzieje?
Ryczy krowa, świnia kwiczy,
a indyk się rozindyczył.
Kot mysz goni, głośno miauczy.
– Dość awantur! Już wystarczy!
Tak pies Burek głośno szczeka
i już słychać go z daleka.
Koza meczy:
mee, mee, mee…
– Czego psisko mądrzy się?

Dla ochłody – wiadro wody
poleją na głowy, brody!
Wyszły z mody awantury!
A sio, gęsi, a sio, kury! –
Powiedziała, co wiedziała,
białą brodą pokiwała,
pochyliła nisko rogi.
– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!
Awantura się skończyła,
bo ta koza groźna była.
N. wyjaśnia niezrozumiałe zwroty, a następnie pyta:
− Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze?
− Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło?
Zwracamy uwagę na głosy, jakie wydawały zwierzęta.

Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości.
Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary.
Osiem pasków w dwóch różnych kolorach.
Układamy z pasków dwie drogi (każda składa się z czterech pasków w tym samym kolorze, np. droga czerwona i droga żółta).
Dwie drogi równoległe
Pytanie:
− Czy obie drogi mają taką samą długość?
Jedna z dróg zakręca
− Czy teraz drogi mają taką samą długość?
− Dlaczego uważacie, że czerwona droga jest dłuższa?
Jedna z dróg zakręca
− Czy drogi nadal mają taką samą długość?
− Jak można udowodnić, że są tej samej długości?
(Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery paski, tylko przesunięte).

Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą.
Mały dywan.
Każde dziecko / dziecko i dorosły / mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy
dotykają pięty drugiej stopy) i głośno licząc.
− Dlaczego wyszły wam różne wyniki?
− Czy wasze stopy są jednakowej długości?
Mierzenie długości dywanu krokami.
Mały dywan.
Każde dziecko/ dziecko i dorosły/ mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy.
− Dlaczego wyszły wam różne wyniki?
− Z czym jest związana długość waszych kroków? (Ze wzrostem).
Pokaz linijki, miarki krawieckiej.
Linijka, mały dywan.
Mierzymy linijką długość małego dywanu.

Karta pracy, cz. 4, s. 7.
Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić.
Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego kurczęcia, licząc od prawej strony.

Karta pracy, cz. 4, s. 8.
Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Nazywanie mam
i ich dzieci. Czytanie całościowe nazw zwierząt przedstawionych na zdjęciach (5-latki) lub
samodzielne (6-latki). Naklejanie ich zdjęć w odpowiednich miejscach.

Zadania dla dzieci starszych 6 – latków