Poznajemy literę C

Spójrz na drukowaną małą i wielką literę c. Czy jest taka sama jak mała i wielka pisana litera c?
C jest spółgłoską, zaznaczamy ją więc kolorem niebieskim.
Wymień imiona, owoce, warzywa, zwierzęta, rzeczy zaczynające się głoską c.


Popatrz na obrazki, spróbuj podzielić ich nazwy na sylaby i głoski. Gdzie słyszymy głoskę c, na początku, w środku czy na końcu?

sylaby: o-wo-ce, pa-jac, ko-ce, cy-try-ny
głoski: o-w-o-c-e, p-a-j-a-c, k-o-c-e, c-y-t-r-y-n-y
(UWAGA drogi rodzicu głoski wymawiamy krótko jak pojedynczy dźwięk, nie mówimy „ce”, „jot”, „te”, „ka”, „wu”, „pe” itd.)


Opowiedz co widzisz na obrazku. Co robią dzieci?
Przyjrzyj się dokładnie tej ilustracji przez chwilę. Odwróć się i wymień jak najwięcej rzeczy, które udało Ci się zapamiętać.
Spójrz jeszcze raz. Czy jest na obrazku coś co w nazwie ma głoskę c?


Możesz poćwiczyć pisanie litery c, spójrz na kierunek pisania pokazany za pomocą strzałki.