Wiosna na wsi – Na podwórku 14.04.2021

Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia. Rytmizowanie wybranego przysłowia; ilustrowanie go ruchem według pomysłów dzieci.

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.

Zapomniał wół, jak cielęciem był.

Koń ma cztery nogi i tak się potyka.

Pasuje jak wół do karety.

Nie kupuj kota w worku.

Zwierzęta z wiejskiego podwórka – film edukacyjny

https://youtu.be/5cT69xkHVh8

Oglądanie obrazka. Odszukanie na nim śladów poszczególnych zwierząt.

Karty pracy, cz.2 , s. 36 (dzieci w wieku czterech lat – jeśli pociecha wcześniej nie wykonała zadań : ) ).

Na podwórku – zabawy przy piosence

W rytmie akompaniamentu na wybranym instrumencie dzieci maszerują za Rodzicem lub starszym rodzeństwem, przeskakują z nogi na nogę, wykonują cwał baczny, chód na piętach, zatrzymują się na hasło: STOP, podskakują obunóż.

https://youtu.be/An265-G0WOs

Zagadki – zabawa rozwijająca poczucie rytmu

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Słucha zagadek Bożeny Formy, które recytuje Rodzic (lub starsze rodzeństwo : ) )

1). Powtarza kilka razy za Rodzicem kolejne wersy wybranej zagadki w nadanym przez rodzica rytmie.

2). Rodzic recytuje zagadki, dziecko rytmicznie wykonuje ustalone gesty.

3). Dziecko recytuje, równocześnie wykonując ustalone gesty. Zadanie wymagają wcześniejszych ćwiczeń.

——————————

Lubi głośno gdakać,

kiedy zniesie jajko.

Każdy wie, że jest stałą

kurnika mieszkanką.

Pociecha naprzemiennie klaszcze i uderza w swoje kolana (cała zagadka).

(kura)

——————————-

Zakręcony ogonek,

śmieszny ryjek ma

„Chrum, chrum – głośno woła

– kto jedzenie da?”

Dziecko wykonuje naprzemiennie cztery uderzenia dłońmi o podłogę, cztery razy klaszcze (cała zagadka).

(świnka)

——————————-

Na przykład łaciate,

w oborze mieszkają.

Pasą się na łąkach,

zdrowe mleko dają.

Dziecko przechodzi do pozycji stojącej (,,Na przykład łaciate”), wykonuje cztery uderzenia o kolana (,,…w oborze mieszkają”), wykonuje obrót wokół siebie (,,Pasą się na łąkach”), wykonuje cztery klaśnięcia (,,zdrowe mleko dają”).

(krowy)

—————————-

Nie pieje, nie gdacze,

tylko głośno kwacze.

Po stawie pływa.

Jak się nazywa?

Dziecko maszeruje w miejscu, wykonuje ruchy naśladujące pływanie (,,Po stawie pływa. Jak się nazywa? ).

(kaczka)

—————————

Grzebień ma na głowie,

swoim głośnym pianiem

wszystkich wczesnym rankiem

budzi na śniadanie.

Dziecko przechodzi do siadu na piętach, wykonuje naprzemienne uderzanie: raz w swoje kolana,

następnie w podłogę (cała zagadka).

(kogut)

Odgłosy zwierząt

https://youtu.be/3oE8dF4HPAE

Odgłosy zwierząt – zagadki

https://youtu.be/vQbS0Dm0CjA

Zabawa ruchowa z elementem ortofonicznym – Głosy zwierząt

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie grzechotki (np. samodzielnie wykonanej z puszki lub butelki po napoju i ryżu : ) ). Na przerwę w grze Rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia, a dziecko naśladuje jego głos, odpowiednio modelując swój głos.

Rysowane wierszyki – propozycje pracy plastycznej

Zachęcam do rozwijania inwencji twórczej dzieci : )

https://youtu.be/p7n-6jFiIAc

https://youtu.be/ONbQrMP9-3o?list=PLXhg1zz6VZhzfvgO5E-JIQkH5XK1r3vj-

https://youtu.be/jqBh7EtFyG8?list=PLXhg1zz6VZhzfvgO5E-JIQkH5XK1r3vj-